FAXINA, ês una paraula baléà que se tròba a n’es nostros diccionaris y qu’en castellà ês: FAJINA.  A n’aquesta paraula la mos definexen còma: lléña prima; fex per òbras de fortificassió de campaña; toc de guèrra; parapèto per defensarsê. A n’es diccionari de N’Alcové NO se tròba aquesta paraula, no êntra dins es dos toms autèntics y que per forsa N’Alcové axí la degué’scriure ja que copiava sas paraulas d’es nostros diccionaris. Però sí que se tròb’escrita d’un’altra manéra qu’en cap cas ês sa nostr’escrittura y que també dona definissións igualas o parescudas.  A n’aquesta metéxa paraula d’es diccionari,  a lo vist diu I.E.C., Moll, si  tròban: faxines, faxina, fexines 2, fexina;  axí com també heyà: caxa, meytats, fexos y més fexos, celebrarho, Axís.

Aquesta paraula FAXINA, se pod entendre perfèttament de paraula espoliada, te pagan y te fan posà lo que te diuen, o sía cultura monetari. Adretas/aposta heyà colca filologiste? emb médallas d’o.