Hé lletgid i accètt s'Avís Légal y sa Política de Privassidat / He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad.


Acett rebre s'informassió que s'entidat considéri oportú enviarmê per corrèu elettrònic o mèdi de comunicassió elettrònica equivalent. (Ês possibble donarsê de baxa en colsevol moment) / Acepto recibir la información que la entidad considere oportuno enviarme por correo electrónico o medio de comunicación electrónica equivalente. (Es posible darse de baja en cualquier momento).


He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad.

Acepto recibir la información que la entidad considere oportuno enviarme por correo electrónico o medio de comunicación electrónica equivalente. (Es posible darse de baja en cualquier momento).

CONTATTE

Carré Ròsa, Nº 3 -1º – Despatx 111

Palma de Mallorca – 07003

Illas Baléàs

Web: www.sacademi.org

En clicà a n’es siguent enlàs, comparexerà’s modèl·lo de fuya d’inscripsió, domés s’ha de descarregà a s’escrittòri y ubril·ló emb un progama que que pugui ubrí’s format pdf, llavonsas domés haurà d’umplí sas casetas qu’estàn emb coló blau celós.

Fuya d’inscripsió de sòci per umplí