Aquesta coa no’s d’aquest vadell. No es esa la madre del cordero.