Es pastissos catalàns

elza fan emb llévadura

y’lz’umplen d’innorans

però no’y pòsan verdura

Un sinne de sumà

¡y escrit emb castellà!

es qui vol comandà

dins es barco català

No li bastan es marinés

li sòbran forads y patróns

y si vòlen més rahóns

deutas y pocs dobbés

Catalàns, mos volêu fé

oy…¿Quê mos entenêu?

ja porêu ¡cridà! y alsà sa veu

que Baléàs  mare, ja’n té

Escrit’emb sa nostra llengo p’En Toméu Garau y’n Guiem Amengual