Ara vé’s tems de segà

fé garbas, contà cabayóns y batre

per separà paya y arestas d’es gra

y qu’a n’es grané no’y hagui cap rata

A Baléàs no’m sabud batre

ni trià’s balêys y sa paya d’es gra

y a s’escòla es català

ês pitjó qu’un forad de rata

Es mallorquí ja no’s gra

ni tampoc es castellà

van còma balêys dins sa paya

y qui còbra de barrud, calla

Méàm quin díe tendrêm un govèrn

qu’agafi un garbell d’éra

per porgà’s “barsaloní” estèrn

y digui a n’es ca ¡¡¡Passa derréra!!!

Escrit’emb sa nostra llengo p’En Toméu Garau y’n Guiem Amengual