¡Baléàs! ¿Sas “illas” catalanas?

Axò mos vòlen enseñà

es “professós” de català

però a jo no m’enganas

 

Marca Hispànica de Fransa

emb un pedàs estelad

mos vols fé sa comparansa

d’es que ròba a s’anganad

 

Si s’enganad eu so ha cregud

y llépà’s cul de s’estelada

ja no’y pod havê més pardalada

qu’a sa mare havê venud

 

Sas Rondayas Mallorquinas

traduíu emb català

¿A n’aquí volêu enganà?

Son duas llengos llatinas

 

Alsêm sa veu sênse cridà

però fassêm que mos senti

que no’s bo cap català

que per derréra mos vengui

 

Escrit’emb sa nostra Llengo p’En Toméu Garau y’n Guiem Amengual