Es nostros llinatjes COMPAÑY, VEÑY, CATAÑY, ALEMAÑY etzét…, estàn inscrits a n’es registre/s corresponent/nens emb’aquesta escrittura. Arrèl d’haversê fét’una pubblicassió emb so llinatje COMPAÑY, se va volê sâbre si réalment ér’un’errada de tipografía o si éra aximetex. EFETTIVAMENT ESTÀN INSCRITS EMB “ÑY”. Posteriorment s’en pubblicà  un’altra emb so llinatje VEÑY. També’stà’scrita axí sa paraula d’es pobble de SANTAÑY. A n’aquesta tèrra tenim ditxos y dos d’es cuals són: ¡No va quédà ni s’apuntadó!. ¡No quédarà rês per vêrd!.

Espoliassió d’escrittura.