CUBA ér’una possessió, dins un pla, molt aprop d’es Putx/Puy Majó, vuy anegada per un bassal d’aygo y pràtticament desaperaguda. Sa Rondaya autèntica de N’Alcové sa titulada El Bon Jesús y St. Pére y l’amo d’es Tossals Vêrds, diu: Es Tossals Vêrds ês una possessió que cau derréra S’Eucadena, entre Oli-Cla y So N’Ordinas y llavò Cuba y’s Putx Majó: són uns costés y turóns sobèrs, pelads y malombrosos. Com porêm veure/voure es nom ês CUBA. A sas Rondayas capitoladas desaparêx es nom de CUBA y mos endossan un altre nom que no correspon emb s’autèntica. Es traydó de Ciutadélla va fé lo que va volê o’l pagaren per canvià tot cuant no’lzhi va sê d’es séu gust. Y ara ja no tenim CUBA.

_________________________

BUÑÒLA, emb tems/tens de sa conquista, emb so nom de BUÑONA, ér’un d’es dotze distrittes enqu’ets àrabes tenían dividida s’illa/isla, y a n’es repartiment d’aquesta va sê p’es Conte D. Ñuño Sans.

_________________________

CALVIÀ,  territòri  a n’es qu’hey va  ‘vê PONTIA, poderosa colòni romana de sa que sa deriva’s nom de SANTA PONSA, auquería emb tems/tens d’ets àrabes com ara axí anomanada. A sa plaja de SANTA PONSA  hey desembarcaren es Conte d’El Rosselló D. Nuño Sans parent d’el Réy, En Raimundo de Moncada, es templaris En Bernardo de Santa Eugenia y’n Gilaberto de Cruyillas com  també’n Guillermo de Moncada visconte de Bearne germà d’En Raimundo de Moncada.

_________________________

CONSÊY, depenía d’Alaró. Emb tems/tens de sa conquista ér’una auquería de dèu jovadas qu’ets àrabes l’anomanvan CONXEL, y a n’es repartiment de s’illa/isla va sê p’es visconte de Bearne En Guillermo de Moncada.