Es lapis, es bolígrafo, sa ploma etz… no’scriuen, señan, es qu’escríu ét tu.