ANFÓS  ês nom pròpi d’hòmo: Alfonso, Ildefonso. En Tòni María Alcové, també’u va copià p’es séu diccionari y mos escríu: en podê del Réy Don Anfós.  També’u dêym a un nom de pex: mero.