De sa torre més alta d’es Castell de Catdepéra o Capdepéra o Cabdepéra se destriava s’antiga Jamnon o Ciutadélla de Menorca. (Pentura, fonològicament, sería més corrètte : Caddepéra).