Una LATRA ês en castellà una lata, o sía que pod tení contengud sía líquid o’spês, una latra d’òli per etzemple. LATRETA de beguda= lata de bebida; LATRETA de conservas= lata de conservas. En canvi una llauna, ês un bossí de fèrro qu’en castellà ês hojalata. Aximetex anomenam llauna a n’aquéllas planxas de fèrro o mol·los que servexen per enfornà.