-En Juan Pèp Amengual mos va déxà’scrit: << Ara ni heyà necessidat d’escriure d’una manéra y pronunsià d’un’altra, pêrque ja’n sa nostra llengo sa paraul’escrita ês sa pintura etzatte y’s retrato vertadé de sa pronunsiada>>. <>.