DÍA DE SA LLENGO BALÉÀ

PREMIADS D’ES III PRÈMITS LLITERARIS

GLÒSA:

 1é prèmit  a sa glòsa: Ets abres de sa vida. – d’En Felip Cerdà.

2ón prèmit a sa glòsa: S’identidat baléà. – de Na Fina Velasco.

POESÍA:

 1é prèmit a sa poesía: ¡A sa lutxa!. – d’En Sinto Cortês.

 2ón prèmit a sa poesía: ¡Camtêm!. – d’En Àngel Anglada

RONDAYA CURTA:

 1é prèmit a sa rondaya: Es cofre Màgic de na Mariona Papayonas. – de Na María José Llodrà.

 2ón prèmit quédà desèrt.

NOVÈLA CURTA:

1é prèmit a sa novèla: Sa bala de n’Aquiles. – d’En Marc Nadal.

2ón prèmit a sa novèla: En quietano Coxèl•lo. – d’En Tòni Torres.